Добре дошли

в интернет базираната университетска система за дистанционно обучение на Аграрния университет!

Системата е разработена по проект BG051PO001 - 4.3.04-0032 "Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдивл

Ръководство за работа със системата изтегли тук