Проект "Студентски практики" е отворен за кандидатстване за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
www.au-plovdiv.bg/news.php?id=2332