Аграрен университет удължава приема на студенти за учебната 2017/2018 година

ЗА СПРАВКИ:
Тел. 032-654-250; 0888 672 888