Въпроси и отговори

Често задавани Въпроси

Въпрос: Какво представлява дистанционната форма на обучение?

Отговор: Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не и по време. Дистанцията между тях се компенсира с технологични средства (адио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства).

 

Въпрос: Какво получавам след проведено дистанционно обучение?

Отговор: Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, дипломата за завършена образователно-квалификационна степен и професионалната квалификация.

 

Въпрос: Какви са предимствата на дистанционната форма на обучение?

Отговор: Тази форма пести време и пари. Студентът се обучава в удобно за него време, от всяка точка на света. Дистанционната форма предоставя възможност да се учи и да се работи едновременно.

  

Въпрос: Как се провежда обучението?

Отговор: Обучението се провежда в интернет-базираната система за дистанционно обучение. Тя съдържа интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове. Студентите разполагат с график, в който виждат изучаваните предмети със съответните преподаватели и контактите с тях.

 

Въпрос: Как се осигуряват учебните материали?

Отговор: Всеки студент получава достъп до учебните материали и ресурси за самоподготовка по дисциплините, включени в семестъра в който е записан.

 

Въпрос: Към кого да се обръщам за съдействие, ако срещам трудности при работа в платформата или имам въпроси, свързани с обучението?

Отговор: Към Аграрен университет Пловдив действа Център за дистанционно обучение. Персоналът на Центъра е на Ваше разположение, за да Ви запознаят с особеностите на дистанционната форма на обучение; да Ви съдействат за връзка с преподавателите и за всичко свързано с нуждите и целите на дистанционното обучение.

(за връзка виж секция Контакти)