Новини

07.09.2017
АУ е лидер в страната в три професионални направления
Аграрният университет според най-актуалните данни вече повежда и в направление животновъдство, след като запазва лидерството ...
05.11.2018
АУ тържествено откри учебната година за магистри

На тържествена церемония Аграрният университет откри новата академична година за студентите в ОКС „магистър“. 284 младежи започват обучението с ...