Новини

07.09.2017
АУ е лидер в страната в три професионални направления
Аграрният университет според най-актуалните данни вече повежда и в направление животновъдство, след като запазва лидерството ...