АУ отново лидер в три професионални направления
16.05.2019

Аграрният университет – Пловдив за трета поредна година е абсолютен лидер в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ според Рейтинговата система на висшите училища в България.  

За повече информация: Стандартизирани класации на РСВУБ